IT Management

IT Management är ett samlingsbegrepp som rymmer flera olika roller och kompetenser. Gemensamt är att de bryggar över mellan kärnverksamhet och IT och på olika sätt bidrar till att skapa värde i en verksamhet genom att nyttja teknikens möjligheter. För att göra detta framgångsrikt behöver såväl IT-strategi som verksamhetens mål och vision harmonisera.

I en värld av förändring, där verksamhet och IT allt mer flätas samman, ställs höga krav både på verksamhetsförståelse och teknisk kompetens för att skapa effektivitet och lönsamhet. Våra erfarna konsulter har stor förståelse för ett flertal olika verksamheter och samtidigt ett stort tekniskt kunnande. Med oss som stöd är förutsättningarna mycket goda att åstadkomma förändringar och förbättringar som verkligen märks i er verksamhet.

Det handlar inte bara om teknik

Octopi Bay består utav en grupp erfarna konsulter som under åren samlat kunskaper från många olika branscher och företag. Vi arbetar i roller som strategisk rådgivare, agerar ledningsstöd och driver förändringsarbeten som skapar avtryck och värde i er verksamhet.

Vi är också vassa på att driva analysarbete där alla perspektiv vägs in, inte bara behov och teknik, utan även din organisation och de användare som finns där.