Enterprise Content Management

Begreppet Enterprise Content Management (ECM) är en paraplyterm som används för att beskriva kombinationen av metoder, verktyg och strategier för att hantera och stödja hållbar informationshantering.

Det är inte många konsultföretag som kan hävda att de är experter inom ECM, men det kan vi! Vi har flera experter inom området med erfarenhet från bland annat kärnkraft och läkemedelsutveckling – branscher som behöver förhålla sig till omfattande regulatoriska krav och där fullständig kontroll på informationen är en förutsättning för verksamheten.

Minska riskerna

När beroendet av pappersdokument minskar och ersätts med digital informationshantering kan både produktivitet och effektivitet öka. Genom att digitalisera sin information kan man spara värdefull tid, genom att göra det på rätt sätt säkrar man att man följer företagets regler och riktlinjer. Vi hjälper dig att göra transformationen säker och korrekt.

Digital Transformation

Accelerera er digitala omställning

Med vår erfarenhet och expertis, samt förmåga att lyssna och förstå era behov, kan vi guida er genom en omställning till en bättre och mer effektiv informationshantering. Vi hjälper er att skapa värde genom införande av vedertagna och beprövade processer samt addera struktur och kontroll för hantering av ostrukturerad data.