"Jag ville helt enkelt skapa det bästa konsultbolaget jag kunde tänka mig. Ett företag där jag själv ville vara anställd."

Han är positiv, lösningsfokuserad och njuter av livet. Möt Carl Skymne, ECM-expert.

På ett stort bolag inom pharma arbetar Carl i rollen som CMS (Content Management Systems) engineer. Projektet stödjer kliniska medicinska studier genom att med hjälp av mobiltelefoner och därtill kopplade hjälpmedel underlätta mätningar och uppföljningar. Målet är att effektivisera studiernas genomförande och på så sätt nå marknaden fortare med nya läkemedel.

– Det är ett oerhört inspirerande projekt och nyttan vi levererar kan leda till förbättringar för en stor del av mänskligheten.

Det innehållshanteringssytem (CMS) som Carl och de andra i hans team arbetar med hanterar all information, så som texter, bilder och filmer, som visualiseras på de plattformar som används i kliniska studier. Komplexiteten är stor, bland annat sköter systemet språkhantering för i nuläget närmare 40 olika språk.

– Det är ett stort projekt som drivs framåt med ett högt tempo och det roligaste är att det är så oerhört kompetenta människor.

På Octopi Bay leder Carl vår strategiska grupp som bidrar till att företaget, som han var med och skapade, fortsätter att ta sig framåt och uppnår långsiktiga mål. Det var år 2016 han tillsammans med Per Lundgren och Daniel Lardell drog i gång arbetet med att starta ett mer personligt bolag där alla medarbetare har stor frihet och möjligheten att vara med och påverka.

– Jag ville helt enkelt skapa det bästa konsultbolaget jag kunde tänka mig. Ett företag där jag själv ville vara anställd.

Vad är det bästa med att vara konsult på Octopi Bay?

– Alla vi som är en del av bolaget – personerna! Jag gillar gruppen, jag gillar människorna. Det tycker jag är det allra bästa.