"Det bästa är när jag kan ge bra support och service och får göra användarna glada."

David