Johanna Niemi

  • Group:IT Management, Project Management

Johanna Niemi

Uppskattad och målinriktad projektledare med erfarenhet inom E-commerce och digital content management. Johanna är öppen och tydlig i sin kommunikation, med en naturliga fallenhet för att etablera och underhålla goda relationer.

Johannas engagemang för ständig förbättring och kontinuerligt lärande gör att hon aktivt söker nya metoder och verktyg för att optimera arbetsprocesser och möta föränderliga behov. Hennes tydliga engagemang i uppgiften är sådant som tillsammans med lojalitet och kreativ förmåga gjort henne mycket uppskattad av sina kollegor.