Daniel Lardell

  • Group:IT Management, Agile Leadership

Daniel Lardell

Jag är en av grundarna till Octopi Bay och konsultbranschen är min yrkesmässiga hemvist sedan drygt 25 år tillbaka. Under dessa år har IT branschen förändrats dramatiskt och jag haft förmånen att både uppleva och bidra till omställningen från analog till digital på många spännande sätt.

En stark inneboende drivkraft samt ett lösningsorienterat och målfokuserat mindset är två saker som karaktäriserar mig. Jag nöjer mig sällan med ”good enough” utan strävar oftast mot att tänka ett steg längre eller göra det där lilla extra. Min erfarenhet är att i de flesta fall lönar det sig i längden och utan tvekan är värt den där extra mödan