Carl Skymne

  • Group:IT Management, Enterprise Content Management

Carl Skymne

Jag har arbetat med informationshantering för företag i 20 år. I jobbet drivs jag av att skapa värde genom att skapa lösningar för att hantera kundernas värdefulla men ofta ostrukturerade information. Ett av de mest intressanta projekt jag delaktig i är utveckling av lösningar för att hantera information kopplat till lagring av kärnavfall, där livslängden för den skapade information är mer än 100 000 år. Med det målet i sikte är det lätt att förstå att behovet av enkla och hanterliga lösningar är ett måste och att system och verktyg kommer ändras många gånger under informationens livstid.  

Genom åren har jag haft roller så som utvecklare, arkitekt, projektledare och produktexpert. Huvudsakligen, men inte enbart kopplat till produkten Documentum.