"Jag använder mig av min fantasi när jag föreställer mig hur saker ska bli eller hur det ska fungera."

Han driver projekt, är en fantastisk problemlösare och har grym fantasi. Möt Nicklas Nordlander, Documentum-expert.   

Frågar du Nicklas vad han gör på dagarna så är svaret ”det som behövs”. För att förklara lite mer så kan man säga att han arbetar på den där berömda bryggan mellan verksamhet och IT. På dagarna utvecklar han, underhåller och bygger vidare på kritiska system för ett stort svenskt bolag inom energi- och industribranschen.

Den stora delen i det hela är dokumenthantering och informationslagring och för kunden handlar det bland annat om arbetsmiljö och om att kunna få erfarenhetsåterföring och göra åtgärder.

Han har en talang som i sammanhanget fungerar oerhört bra när det kommer till problemlösning.

– Jag använder mig av min fantasi när jag föreställer mig hur saker ska bli eller hur det ska fungera. Hur skulle det kunna vara fel, hur kommer användarna att använda systemen och så ser jag olika scenarios i huvudet.

Det blir både strategiskt och operativt arbete och för att återkoppla till citatet ovan om att göra det som behövs så ingår det i hans uppdrag även att vara utvecklingsresurs, IT-arkitekt, projektledare för två projekt samt delprojektledare för nyutveckling av ett system.

– Jag gillar verkligen verksamhetsanalys och att få arbeta med användarna i en verksamhet och hjälpa folk.

Till Octopi Bay anslöt han september 2017. För tillfället håller han på att internt skapa ett forum för kompetens- och erfarenhetsutbyte där medarbetare ska kunna dela med sig av sina erfarenheter och hjälpa varandra där det behövs.

Vad är det bästa med att vara konsult på Octopi Bay?

Kollegorna och stämningen på bolaget.